Verksamhetsplan

Eksjö GK’s verksamhetsplan 2018

Planen bygger på förväntade intäkter enligt budget. Styrelsens inriktning för 2018:

 • Stärka medlemskänslan och klubbtillhörigheten, bl.a. genom ökad marknadsföring, medlemmars och sponsorers delaktighet och engagemang för klubben och regelbunden information/dialog om verksamheten.
 • Öka insatser för att säkrare etablera nya medlemmar.
 • Banan är kärnan i verksamheten och skall fortsatt ha hög prioritet och därmed vara en lättskött bana med hög kvalitet, satt i relation till medlemmars och greenfeegästers behov och klubbens resurser.
 • Utveckla den operativa organisationen i klubben.
 • I samverkan med restauratören anpassa erbjudanden utöver ordinarie öppettider, 7 dagar i veckan
 • Successivt stärka butikssortimentet efter medlemmars och gästers behov.
 • Stödja klubbens ungdomsverksamhet.
 • Arbeta för att öka medlemsantalet och därmed introducera fler nybörjare i Eksjö Golfklubb. Mål: min 900 medlemmar 2018 varav 600 fullbetalande seniorer och 150 juniorer.
 • Verka för ökat antal greenfeegäster och branschgolf samt erbjuda övernattnings-möjligheter. Mål: 4 500 greenfeegäster.
 • Bearbetning av ortens företag, med bl.a. olika paket: friskvård, företagsgolf och reklam/partnerpaket. Mål: Full täckning av hålsponsorer och reklamplatser på drivingrangen.
 • Fortsatt ha samverkansområden med Nässjö och Vetlandaklubbarna.
 • Fortsatt aktivt deltagande i arbetsgruppen för utveckling av Skedhultsområdet.
 • Samverka med föreningar och Eksjö Kommun i olika projekt/aktiviteter.
 • Ha beredskap och en klar handlingsplan för åtgärder om intäkterna avviker negativt mot budget.

Logga in Min Golf