Hcp revision 2017 är nu genomförd!!

  • Antal justeringar blev 57 st, varav 7 sänkningar!
  • För de spelare som registrerat minst åtta handicapronder de två senaste åren har vi gjort en jämförelse mot EGAs årsrevisonsregler. Samtliga medlemmar informeras per mail om att revisionen är gjord och hänvisas till Min golf för att se om handicapet har justerats.Reglerna bygger på statistik från en stor mängd handicapronder. Vill du läsa mer kan du läsa EGA Handicapregler 2016 Bilaga E se följande länk http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf
    Ett antal spelare i klubben föreslås få sin handicap sänkt/höjd med 1 eller 2 slag grundat på EGAs handicapregler.
    Du loggar in på Min Golf https://www9.golf.se/login.aspx?ReturnUrl=%2fdär du kan se ev förändringar
  • Spelare som anser sig ha blivit felaktigt behandlade eller vill ha mer noggrann information om hur vi gått till väga är välkomna att kontakta undertecknade via mail kansli@eksjogk.se
  • Birgitta Ljung Ordf hcpkommitté
  • Peter BörjessonHär hittar du resultat och tävlingsschema för innevarande år. Klicka på respektive tävling för ytterligare information.