Styrelsen och kommittéer

Styrelsen i Eksjö Golfklubb 2018

09052016-IMG_2876Hans Ljung Ordförande 070-685 99 34
EGK styrelse_23 Anna-Lena Asplund Styrelseledamot
EGK styrelse_36 Mikael Wärnbring Styrelseledamot
EGK styrelse_43 Lars Ugarph Styrelseledamot
EGK styrelse_32 Rolf Bogmark Styrelseledamot
Annica Annika Ericsson Vice Ordf
EGK styrelse_41 Claes Öster Vice Ordf
Marie Sjöbrink Styrelsesuppleant
EGK styrelse_38 Mats Engelholm Styrelsesuppleant
EGK styrelse_30 Johnny Stömberg Styrelsesuppleant
Medlemskommitté
Namn
Emanuel Jörnbring
Anna-Lena Asplund
Lars Ugarph
Ansvarig Vakant
Bankommitté
Namn
Thomas Andersson Banchef
Hans Ljung Ordförande
Peter Johansson ledamot
Åsa Gustafsson ledamot
Pierre Fulke adjungerad
Andreas Burman adjungerad

Tävlingskommitté

Namn
Anders Widfeldt ordförande
Jan Sixtensson ledamot
Jesper Raaby ledamot
Peter Westerberg ledamot
Lena Karlsson ledamot
Cissi Ugarph ledamot
Anders Södermyr ledamot
Peter Börjesson adjungerad

Juniorkommitté/Elit

Namn
Andreas Burman PGA tränare
Vakant ledamot
Jonas Andersson ledamot

Damkommitté

Namn
Annica Ericsson ordförande
Mia Hagström sekr
Ylva Ferm kassör
Charlotte Hägneryd ledamot
Inger Häll ledamot
Annelie D Karlsson ledamot
Seniora
Lena Carlsson Bjering kassör
Anna Wijkström ledamot
Birgitta Carlsson ledamot
Agnetha Svensson ledamot
Karin Rostedt ledamot

Marknadskommitté

Namn
Wilhelm Sigsjö ordförande
Harald Åkesson ledamot
Pontus Carme ledamot
Anders Rylander ledamot
Lars Ugarph ledamot
Andreas Burman adjungerad

Utbildningskommitté

Namn
Andreas Burman PGA tränare

Hcp kommitté

Namn
Birgitta Ljung-Werneskog ordförande
Peter Börjesson ledamot

Seniorkommitté

Namn
Lars-Olov Johnsson ordförande
Ingemar Johansson ledamot
Anders Rylander ledamot
Bo Lindvall ledamot

Fastigheter

Namn,

Vakant

 Här hittar du resultat och tävlingsschema för innevarande år. Klicka på respektive tävling för ytterligare information.