Verksamhetsplan för 2017

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Verksamhetsplanen bygger på förväntade intäkter enligt budget. Styrelsens inriktning för 2017:

 • Stärka medlemskänslan och klubbtillhörigheten, bl.a. genom ökad marknadsföring, medlemmars och sponsorers delaktighet och engagemang för klubben och regelbunden information/dialog om verksamheten.
 • Öka insatser för att säkrare etablera nya medlemmar.
 • Banan är kärnan i verksamheten och skall fortsatt ha hög prioritet och därmed vara en lättskött bana med hög kvalitet, satt i relation till medlemmars och greenfeegästers behov och klubbens resurser.
 • Utveckla den operativa organisationen i klubben.
 • I samverkan med restauratören anpassa erbjudanden utöver ordinarie öppettider,som blir onsdag-söndag(5 dagar)
 • Successivt stärka butikssortimentet efter medlemmars och gästers behov.
 • Stödja klubbens ungdomsverksamhet.
 • Arbeta för att öka medlemsantalet och därmed introducera fler nybörjare i Eksjö Golfklubb.

Mål: min 900 medlemmar inom 2 år varav 600 fullbetalande seniorer och 150 juniorer.

 • Verka för ökat antal greenfeegäster och branschgolf samt erbjuda övernattningsmöjligheter

Mål: 4 500 greenfeegäster.

 • Bearbetning av ortens företag, med bl.a. olika paket: friskvård, företagsgolf och reklam/partnerpaket.
 • Mål: Full täckning av hålsponsorer och reklamplatser på drivingrangen.
 • Fortsatt söka samverkansområden med Nässjö och Vetlandaklubbarna.
 • Fortsatt aktivt deltagande i arbetsgruppen för utveckling av Skedhultsområdet.
 • Samverka med föreningar och Eksjö Kommun i olika projekt/aktiviteter.
 • Ha beredskap och en klar handlingsplan för åtgärder om intäkterna avviker negativt mot budget.

 

 Här hittar du resultat och tävlingsschema för innevarande år. Klicka på respektive tävling för ytterligare information.