Lokala regler

Lokala regler på Eksjö GK

Hittills har alla vägar (utom asfaltvägen upp till klubben och grusgångarna vid klubbhuset) varit en organisk del av banan, vilket betyder att bollen ska spelas där den ligger. Den lokala regeln är från och med i år borttagen och Regel 24-2 (som handlar om oflyttbara hindrande föremål) gäller. Det betyder att om vägen är belagd med t ex grus eller asfalt får du lyfta bollen och droppa den utan plikt. Det du ska göra är att leta upp den närmaste punkt (som inte är närmare hål) där varken bollens läge, din sving eller din stans störs av vägen. Sedan droppar du bollen inom en klubblängd från den punkten, men inte närmare hål. Tänk på att du ska hitta den närmaste punkten, även om den är i ruffen eller kanske i skogen. Du får t ex inte välja vilken sida av vägen du ska droppa på.

Har du frågor får du gärna skicka dem till klubbens Regelansvarig, Åsa Gustavsson, på asa.gustavsson@sigma.se.

Läs mer här: Lokala regler Eksjö 2018

Dropzon hål 6 och 7

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret på hål 6 och 7 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen.
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål
Slagspel – Två slag