Andreas ”Burra” Burman slutar sin anställning vid Eksjö GK.

Andreas har meddelat att han önskar avsluta sin anställning vid klubben då han blivit antagen till en utbildning till Lokförare.

Andreas har klargjort att hans beslut att anträda ett annat ”spår” i sin karriär är grundat på hans nuvarande familjesituation. Att vara småbarnsfader med delad vårdnad är inte helt lätt att förena med ett engagemang i en golfklubb vilket medför såväl kvälls- som helgarbete.

Vi kommer att kunna åtnjuta Andreas tjänster fram till 5 augusti, vilken blir hans sista anställnings­dag. Andreas har dock lovat att försöka hjälpa till så gott han kan under sin ”lediga tid” under resterande del av säsongen.

Jag beklagar att vi tappar Andreas. Han är en mycket uppskattad instruktör – inte minst bland våra nya golfare och han har även varit en vital faktor i vår nyrekrytering av medlemmar.

Hur vi skall lösa tränarfrågan på kort och lång sikt kommer vi att diskutera inom styrelsen så snart vi kan. Vi måste då noga överväga vilka framtida kompetenser och roller som behövs inom EGK och vad våra ekono­miska resurser tillåter.

Eksjö 19-06-26

Hans Ljung

Ordf. EGK