Hole in One på Skedhult!!

Grattis Axel Tiseus som gjorde Hole in One den 24 juli på hål 7.