Information från Initiativgruppen ang Eksjö Golfklubbs framtid!

INFORMATION RÖRANDE HANDLINGEN

Denna handling är en sammanställning på de eventuella frågor
och svar som följer av en förändrad drift av golfklubben.
Det är viktigt att varje medlem läser igenom handlingen så att
den information som behövs erhålls.
Handlingen är inte på något sätt fullständig men ska
förhoppningsvis ge svar på väsentliga frågeställningar.

Information till medlemmar från initiativtagarna

Intresseanmälan aktie

Vid eventuella frågor eller funderingar så maila på
informationeksjogk@gmail.com eller hör av Er till någon av oss i
intressegruppen.