Biologisk mångfald på Eksjö GK

Det här gör vi på Eksjö Golfklubb för den biologiska mångfalden.

  • Borttagning av lupiner, som är invasiva, på hål 2, 4 och hål 9. Det gynnar bl.a. nattviolen som växer vid hål 2.
  • Hålla vissa markytor öppna på hål 3, 5 och 6. Där bor sandsteklar, bivarg och guldsteklar.
  • Låta ängsblommor frodas på ytor som inte är i spel.
  • Låta vissa gamla träd vara kvar för våra skalbaggar och insekter. Den gamla ekstubben upp till hål 1 är ett sådant exempel. Den har vi gjort till insektshotell med ca 500 små hål i. Den har även muml som många skalbaggar lever i.
  • Skogsridån, till höger om rangen har vi samlat gammal ved som nu blir en bra insektsdepå.
  • Skydda stengärdsgårdarna från att växa igen, som är bra för övervintrande insekter.
  • Hålla våra dammar i bra skick så att vi gynnar salamandrar som finns på hål 16 och 17:s dammar.
  • Låta gamla träd vara kvar i kärret på 12:an och till höger på hål 18.
  • Dessa åtgärder gör vi för att ge mat, skydd, boplats till insekter, fåglar och andra djur.

Läs gärna vidare på länken nedan:

pollinatorer-golfbana-2021-webb