Mål och vision

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision: En naturskön golfanläggning i ständig utveckling.

Verksamhetsidé: Eksjö GK är en golfanläggning med hög kvalitet som skapar Trivsel, Gemenskap och Delaktighet.

Värdegrund: Eksjö GK utvecklas genom: Engagemang-Glädje-Kvalitet