Mål och vision

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Eksjö GK skall upplevas som en av Smålands bästa golfklubbar

Verksamhetsidé

Eksjö GK skall för medlemmar och gäster erbjuda:

 • En verksamhet som skapar trivsel, gemenskap och delaktighet
 • En golfanläggning anpassad för alla spelarkategorier

Värdegrund

Glädje/Kul

 • Golf skall innebära glädje och vi skall ha kul tillsammans på banan och i klubben

Ansvar/Engagemang/Delaktighet

 • Vi har ett gemensamt ansvar för vår trivsel och vår anläggning
 • Vi skall känna oss delaktiga och engagera oss i verksamheten efter förmåga
 • Vi har såväl rätt som skyldighet att på ett trevligt och kollegialt sätt säga till om något är / någon gör fel

Rent spel

 • Vi skall följa regler samt visa god golfetikett och respekt mot varandra
 • Vi tar ansvar för att vi har ett korrekt handicap
 • Vi följer RF´s och SGF´s policy gällande en drogfri idrott

Alla får vara med / Lika värde

 • Alla är välkomna – oavsett kön, ålder, spelskicklighet, bakgrund eller läggning
 • Som klubbmedlem har vi alla lika värde
 • Vi välkomnar med glädje nya medlemmar

Tillhörighet/Gemenskap/Stolthet/Lojalitet

 • Vi skall känna tillhörighet och medverka till att alla känner gemenskap i klubben
 • Vi skall vara stolta och goda ambassadörer för vår klubb
 • Vi skall med stolthet representera vår klubb vid tävlingar
 • Vi skall lojalt ställa upp för att, efter förmåga, hjälpa till vid arbetsinsatser

Jämställt och inkluderande

 • Vi skall visa respekt och tolerans för varandra – oavsett kön, ålder och bakgrund
 • Vi är alla kollegor i vår egenskap av klubbkamrater och vi hälsar då vi möts

Utvecklande

 • Vi skall uppmuntra och bistå varandra
 • Golf är ett evigt lärande – ingen blir ”klar” som golfare
 • Övning ger färdighet och träning är en del av golfglädjen

Ver 3.0, senast uppdaterad 18-08-08.