Organisation

Inom klubben finns en styrelse som till sin hjälp har olika kommittéer. Här sker allt arbete på ideell väg. Vid klubben finns tre personer helårsanställda (två i banavdelning och en på kansliet). Under spelsäsongen förstärks dessa med extra personal.