Mål & Vision

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision: En naturskön golfanläggning i ständig utveckling.

Verksamhetsidé: Eksjö GK är en golfanläggning med hög kvalitet som skapar Trivsel, Gemenskap och Delaktighet.

Värdegrund: Eksjö GK utvecklas genom: Engagemang-Glädje-Kvalitet

EGK-Ver-3.0-180808

Vision 50/50

Eksjö Golfklubb är en av 45 golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet (SGF) påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Läs mer om Vision 50/50