Verksamhetsplan för 2024

Styrelsens inriktning:

Eksjö Golfklubb fortsätter att sträva mot att vara en golfklubb där medlemmar och gäster inte bara spelar golf utan får en positiv naturupplevelse. Året 2024 ska präglas av en tydlig inriktning från styrelsen och en god kommunikation mot medlemmar.
Medlemmarnas Upplevelse: Huvudfokus för klubben ligger på att erbjuda en välskött golfbana och en välunderhållen anläggning, tillsammans med ett träningsområde som inspirerar till aktiv träning.

Eksjö GK:s Vision:

Eksjö GK fortsätter att arbeta för ekonomisk stabilitet och välgrundade ekonomiska beslut. Vi satsar på att utveckla vårt lokala företagsnätverk och stödja våra lokala handlare så långt det är möjligt för inköp, det är för att stärka vårt samhälle.

Medlemskap och Tillväxt:

Att rekrytera nya medlemmar och behålla de nuvarande är en prioriterad målsättning. Vi strävar efter att upprätthålla en levande klubbkultur, bevara sponsorskap och förhoppningsvis öka antalet hotell/golfpaket under 2024. Klubbens närvaro och marknadsföring på sociala plattformar kommer att hanteras professionellt med fokus på att främja Eksjö GK. Förbättring av restaurangverksamheten är en målsättning för att stärka klubbens anseende.

Samarbete och Representation:

Ett fördjupat samarbete med andra golfklubbar inom Höglandet är planerat för att främja gemenskapen och utbytet av erfarenheter. Inom det nationella seriespelet kommer Eksjö GK att vara representerade av både dam- och herrlag för att visa vår klubbs styrka på en bredare skala.

Miljöansvar:

Vi är engagerade i att skapa miljöer som främjar både djur- och växtliv. Underhållet av vår bana kommer att genomsyras av miljövänliga produktval för att säkerställa en hållbar och harmonisk miljö.

Tillgänglighet till Information:

Samtliga detaljerade verksamhetsberättelser och planer kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida.

Tränarkapacitet:

Nybörjarkurser kommer Kim Nylén att vara ansvarig för. Juniorverksamheten med professionell träning kommer ske genom Andrea Nord från Glasriket GK.