Personal 2023

Golfansvarig

Christoffer Mosell

0381-13525

Banpersonal

Banchef,

Viktor Svensson

0381-17490

Greenkeeper,

John Falk

 

Säsongsanställda:


Christer Rydén

Mikael Johannesson

Jörgen Dellstål

EGK_36

Pensionär/backoffice

Peter Börjesson