Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2023

Styrelsens inriktning:

Eksjö Golfklubb ska bedriva verksamheten på att medlemmar och gäster ska få en positiv totalupplevelse vid besök på klubben. Denna upplevelse grundar i en välskött golfbana, en underhållen anläggning gällande fastigheter och ett träningsområde som lockar till träning. Då vi nu har en tränare på heltid, önskas vi ha en god struktur i utbildning och utveckling oavsett ålder i spelet golf.

Eksjö GK:

Klubben kommer fortsätta sitt arbete med fokus på ta rätt beslut gällande ekonomin. Vi ska utveckla det lokala företagsnätverket och gynna våra lokala handlare i den mån det går.

Medlemsrekrytering samt bibehållande av nuvarande medlemmar kommer stå i fokus. Klubbliv och behålla sponsorbiten i dessa tider och förhoppningsvis öka på hotell/golfpaketen. Klubbens sociala plattformar ska skötas på ett professionellt sätt och fokus ska vara på Eksjö GK.

Klubbens caféverksamhet ska utvecklas till det bättre, OM nu inte vi finner en restauratör.

Klubben ska fördjupa samarbetet gällande klubbar på höglandet. I det nationella seriespelet kommer Eksjö GK representeras av dam och herrlag.

Tränarkapacitet:

Nybörjarkurser kommer Carl Wissinger att vara ansvarig för. Juniorverksamheten, Eksjö gymnasiums idrottslinje och privata lektioner kommer Carl ansvara för. Carl kommer även vara shopansvarig avseende utrustning, och demodagar kommer genomföras av klubbens utbildade personal.

Miljöplan:

Vi strävar efter att skapa miljöer som berikar djur- och växtlivet. Skötsel av banan ska präglas av miljövänliga produktval.

 

Styrelsens fokusområden 2023:

· Att hålla en hög och jämn kvalitet på banan över hela säsongen, med utbildning samt investering i maskinparken.

· Utveckla och bistå juniorverksamheten

· Stärka medlemsvården genom att vara ständigt lyhörda.

· Följa Players1 poängen med mål att behålla/höja nöjdhetsindex. (enkät 2 ggr per år)

· Tillgodose gästernas önskningar och behov efter klubbens förutsättningar.

· Noggrann ekonomiuppföljning samt vidta nödvändiga åtgärder om så krävs.