Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2022

Styrelsens inriktning
Styrelsen kommer tillse att vår personal får relevant utbildning för dels banskötsel, och inom de administrativa system som kommer.
Vi kommer också aktivt jobba med att klubbens fastigheter underhålls i rätt takt.

Klubbchef

Klubbchefen kommer fortsätta sitt arbete med fokus på stärka ekonomin, medlemsrekrytering, bibehållande av nuvarande medlemmar, medlemsvård, klubbliv samt utveckla både sponsorbiten och hotell/golfpaketen. Löpande utskick av nyhetsbrev och uppdaterande på klubbens sociala plattformar.
Ansvara och utveckla klubbens caféverksamhet.

Tränarkapacitet

Nybörjarkurser kommer Christoffer Mosell att vara ansvarig för. Juniorverksamheten och privata lektioner kommer TM Golf (Thomas Persson) ansvara för.
Miljöplan
Intentionen är att fortsätta arbeta efter den tidigare framtagna miljöpolicyn.

Banan:

Det har åter varit ett blomstrande år för golfen generellt, vilket är fantastiskt. Men det betyder också att vi får ändra vårt sätt att arbeta för att viska hinna med det dagliga jobbet vi tycker är ytterst nödvändigt.
Det har varit en mycket rolig och lärorik säsong för oss på banan med en omorganisation mot hösten och inför nästa säsong.
Med mycket golfspel kommer även nackdelar så som slitage på banans kortklippta delar framför allt. Detta är något vi jobbet ständigt med men framför allt tees där man slår torv tar mycket skada.
Vi har färdigställt samt påbörjat dräneringsarbete på de mest akuta områden (hål 1, 11, 12). Vi kommer färdigställa dessa områden i vår sen fortsätta hösten 2022 då vi inte har möjlighet att göra större dräneringar under säsong.
Då slyröjning har varit eftersatt de senaste åren så har vi tagit ner en hel del under hösten och vill fortsätta med det arbetet under vintern. Vi fokuserar förförallt på områden runt tees och greener för att lyfta upplevelsen och få fram en mer luftig känsla. Men allt går inte göra på en vinter utan tanken är att vi gör en plan i framtiden hur man sköter slyröjning för att få ut optimalt resultat.
Vi har en mycket uppskattad arbetsgrupp som underlättar för oss på banan genom omfattade arbeten med enkla uppgifter. Detta gör att vi kan hinna med mer av arbeten så som slyröj mm.

 

Styrelsens fokusområden 2022:

· Att hålla en hög och jämn kvalitet på banan över hela säsongen, med utbildning samt investering i maskinparken.

· Utveckla och bistå juniorverksamheten

· Stärka medlemsvården genom att vara ständigt lyhörda.

· Följa Players1 poängen med mål att höja nöjdhetsindex ytterligare. 2020 nådde vi 59 i index en höjning med 14 enheter mot 2019 (enkät 2 ggr per år)

· Tillgodose gästernas önskningar och behov efter klubbens förutsättningar.

· Noggrann ekonomiuppföljning samt vidta nödvändiga åtgärder om så krävs.