Verksamhetsplan

Eksjö GK’s verksamhetsplan 2020

Under 2020 kommer styrelsen och kommittéerna fokusera på:

Fokusområden 2020

Styrelsen kommer att fokusera på

  • Inskolning av klubbchef
  • Inskolning av ny restauratör
  • Etablera behovsanpassade tränarlösningar
  • Säkerställa samverkan mellan klubbens enheter för att stärka medlemsvården
  • Säkerställa samverkan mellan klubbens enheter för att förbättra medlemsrekryteringen
  • Tillsammans med klubbchef utarbeta strategier för klubbens personalförsörjning
  • Tillsammans med klubbchef se över långsiktiga mål och strategier vad gäller medlemmar samt medlemsformer, greenfee-policy, sponsorer och därmed klubbens hållbara ekonomi
  • Återuppta samverkanssamtal med grannklubbar och nätverket inom distriktet