Medlemskap

Medlemskap i Eksjö Golfklubb 2023

För att få spela golf i Sverige eller utomlands krävs medlemskap i en golfklubb och bevisad spelkompetens. Därför skall Du på anmodan visa ditt Ditt medlemskort eller på såväl hemmabana som annan bana. Restriktioner kan finnas på andra golfbanor.

Olika medlemsskap

Det finns tre olika medlemskap i EKSJÖ GOLFKLUBB.

AKTIVT MEDLEMSKAP

Erbjuds den som under 2022 var Aktiv eller Passiv medlem. Spelrätt har den som förvärvat GRÖNT KORT eller HCPKORT.

PASSIVT MEDLEMSKAP

Erbjuds den som under 2022 var Aktiv eller Passiv medlem. Har ej spelrätt. Erhåller klubbinformation.

Utbildning av nybörjare

För att få spela på en golfbana krävs att nybörjare har genomgått en utbildning som omfattar såväl teori som praktik och erhållit hcp. (För att få spela på hemmabana med hcpsatt spelare krävs endast ”Grönt kort – På väg till hcp 36”). Alla nybörjare skall genomgå denna utbildning .Hcp erhålls efter att spelare klarat ett regelprov samt bevisat att vederbörande har en spelkompetens som motsvarar 54 i hcp.

Medlemslån

Enligt årsmötesbeslut föreligger inget krav på medlemsinsats till klubben

Årsavgift

Den av årsmötet fastställda årsavgiften avser tiden 1 mars – 28 februari nästkommande år. Avgiften skall vara betald senast sista mars om inte annat anges. Klubben skickar ut inbetalningsavi i mitten i februari. Har inte avgiften erlagts i rätt tid uttages en förseningsavgift (se sid 3). Skulle årsavgiften, trots påminnelse, ej vara erlagd avförs medlemmen ur medlemsregistret.

Utträde

Medlem som vill gå ur klubben skall skriftligen/mail anmäla detta till kansliet innan den 31 dec och är därmed omedelbart skild från klubben. Klubben återbetalar ej erlagd inträdesavgift eller årsavgift.

Avgifter 2023

Vid klubbens årsmöte 2023-02-12 fastställdes följande angivna avgifter:

Aktivt medlemskap

Kategori, Spelavgift inkl medlemsavgift 400:-
Seniorer,6.300:
Juniorer 19-21 år, 2.550:-
Junior 15-18 år, 1.800:-
Juniorer – 14 år, 450:-
Ålder 22-25 år, 3.000:-
Flexmedlemsskap, 3.750:- (inkl 6 golfrundor)
Familjemaxavgift 13995:- 2 vuxna samt juniorer
Familjemaxavgift ensamstående 8600:-

Nybörjare 1:a året 3495:-
Nybörjare 2:a året 4500:-
Comeback medlem 4500:- (ej medlem 2021-2022) Du har tidigare varit medlem i Eksjö Golfklubb.

Passivt medlemsskap

Passiv medlem 450:-

Diverse avgifter

  • Hyra vagnbur, 450:-
  • Hyra vagnbur El 600:-
    Hyra vagnbodsplats, 300:-
  • Golfbilsplats, 1200:-
    Förseningsavgift (ej erlagt årsavgift i rätt tid), 250:-

Historik

EKSJÖ GOLFKLUBB är en av landets äldsta, endast 22 klubbar är äldre. Den till kom på initiativ av en regementschef i garnisonstaden Eksjö. Klubben hade fram till 1974 en 9-hålsbana på övningsfältet Ränneslätt. År 1976 invigdes nuvarande 18-hålsbanan. Den har byggts på de åkrar och ängar som tidigare ingick i Skedhults säteri och som några år tidigare inköptes av Eksjö kommun. Eldsjälar i klubbledningen och aktiva medlemsinsatser bidrog till låga byggkostnader. Klubbhuset tillkom 1981, även det med aktivt medlemsstöd, och det byggdes ut 1990.
Ursprunglig banarkitekt är Anders Amilon.
Antalet medlemmar är tv. maximerat till 1.000 aktiva.
Klubben är Eksjös största idrottsförening.
Granne med klubben är Jönköpings läns Jaktvårdsförening, som håller till i den gamla huvudbyggnaden.

Ekonomi

EKSJÖ GOLFKLUBB äger hela anläggningen såsom mark, klubbhus, vagn- och verkstadsbyggnaden. Driftskostnaderna för 2021 beräknas balansera på 7.8 milj varav 3,8 milj täcks av medlemsavgifter. Resten genom greenfee, reklamstöd m. fl. intäkter.

Organisation

Inom klubben finns en styrelse som till sin hjälp har olika kommittéer. Här sker allt arbete på ideell väg. Vid klubben finns fyra personer helårsanställda (två i banavdelning och en på kansliet samt en tränare). Under spelsäsongen förstärks dessa med extra personal.

Ändring av avgifter

I regel sker justeringar av medlemsavgifternas storlek vid årsmötena.

Upplysningar lämnas genom kansliet

Telefon: 0381-135 25
Adress: Skedhult, 575 96 EKSJÖ
BGNR : 113-0756
Mail: kansli@eksjogk.se