Medlemskap i Eksjö Golfklubb 2024

För att få spela golf i Sverige eller utomlands krävs medlemskap i en golfklubb och bevisad spelkompetens. Därför skall Du på anmodan visa ditt Ditt medlemskort eller på såväl hemmabana som annan bana. Restriktioner kan finnas på andra golfbanor.

Olika medlemsskap

Det finns 2 olika medlemskap i EKSJÖ GOLFKLUBB.

AKTIVT MEDLEMSKAP

Erbjuds den som under 2023 var Aktiv eller Passiv medlem. Spelrätt har den som förvärvat GRÖNT KORT eller HCPKORT.

PASSIVT MEDLEMSKAP

Erbjuds den som under 2023 var Aktiv eller Passiv medlem. Har ej spelrätt. Erhåller klubbinformation.

Utbildning av nybörjare

För att få spela på en golfbana krävs att nybörjare har genomgått en utbildning som omfattar såväl teori som praktik och erhållit hcp. (För att få spela på hemmabana med hcpsatt spelare krävs endast ”Grönt kort – På väg till hcp 36”). Alla nybörjare skall genomgå denna utbildning .Hcp erhålls efter att spelare klarat ett regelprov samt bevisat att vederbörande har en spelkompetens som motsvarar 54 i hcp.

Medlemslån

Enligt årsmötesbeslut föreligger inget krav på medlemsinsats till klubben

Årsavgift

Den av årsmötet fastställda årsavgiften avser tiden 1 mars – 28 februari nästkommande år. Avgiften skall vara betald senast sista mars om inte annat anges. Klubben skickar ut inbetalningsavi i mitten i februari. Har inte avgiften erlagts i rätt tid uttages en förseningsavgift (se sid 3). Skulle årsavgiften, trots påminnelse, ej vara erlagd avförs medlemmen ur medlemsregistret.

Utträde

Medlem som vill gå ur klubben skall skriftligen/mail anmäla detta till kansliet innan den 31 dec och är därmed omedelbart skild från klubben. Klubben återbetalar ej erlagd inträdesavgift eller årsavgift.