Nya lokala regler samt nya banmarkeringar.

Vi har genomfört en gemensam banbesiktning med deltagare från både regel-, ban- och tävlings­kommittéerna och kommit fram till en del justeringar som nu har genomförts. Det finns därför en ny utgåva av våra lokala regler på hemsidan, i receptionen och vid hål 1. Vi rekommenderar att ni alla har en kopia av de aktuella lokala reglerna med er då ni spelar då de utgör ett komplement till regelboken.

https://eksjogk.se/tavling/lokala-regler/

Mark under arbete

Vi har en ny lokal regel som säger att om bollens läge och/eller tänkt sving störs av synliga trädrötter på fairway, eller i ruffen inom 4 klubblängder från fairway, så är dessa trädrötter mark under arbete och man får ta lättnad utan plikt. Det gäller dock inte om det bara är stansen som störs. Problemet med trädrötter är störst på hål 5 men kan även förekomma på andra hål.

Dropprutorna vid bunkrarna på hål 16 och 18 är borttagna, men bunkrarna (inkl torvade kanter) är fortfarande spelför­buds­zoner som betraktas som mark under arbete och man får ta lättnad utan plikt. Gränserna för spelförbudszonerna är markerade med vit färg.

Hur man droppar för mark under arbete hittar man i Regel 16.1 i regelboken.

Pliktområden

På hål 7 har pliktområdet bytt färg från gult till rött. Det betyder att vi bara har röda pliktområden på banan.

Dropprutan för hål 6 och 7 är flyttad och finns nu mellan greenen på hål 6 och vänster greenbunker på hål 7.

Området mellan dikena mellan hål 14 och 17 är numera ett sammanhängande rött pliktområde.

Man får naturligtvis spela sin boll från ett pliktområde, och hur man droppar för ett pliktområde hittar man i Regel 17 i regelboken. Vid hål 6/7 har man ju även möjligheten att utnyttja dropprutan.

Eksjö Golfklubb

20190612