Nya slopetabeller från och med 1 september!

Efter att vår bana har banvärderats av ett team från Svenska Golfförbundet kommer vi att tillämpa nya slopetabeller från och med 1 september i år. Senast banan värderades var för 10 år sedan och varje bana ska omvärderas var tionde år. I samband med banvärderingen gjordes även en mer noggrann GPS-mätning av hålens längd från de fasta mätpunkter som handicapkommittén markerat ut enligt internationella riktlinjer. Vid denna mätning visade det sig att flera hål är betydligt kortare än vad scorekortet anger. Sammantaget är vit tee 255 meter kortare, gul tee 175 meter kortare, blå tee 101 meter kortare samt röd tee 82 meter kortare. Den nya banvärderingen innebär att spelhandicapet blir ca 1 slag mindre för både herrar och damer från gul, blå och röd tee. Från vit tee får herrarna generellt 2 slag mindre. Den främsta anledningen är att banans längd är kortare men även att ruffarna är betydligt lägre idag än de var för tio år sedan.

I bifogade filer kan ni se de nya slopetabellerna och de kommer att tillämpas fr o m 1 september. De nya hållängderna kommer att framgå på On Tag-scorekortet och till nästa säsong kommer även de scorekorten i färg och banguiden tryckas om.

Vänd er i första hand till kansliet om ni har några frågor.

Handicapkommittén i Eksjö GK