Players 1st 2023!

Hej!

I augusti fick alla medlemmar över 18 år ett mail där ni ombads besvara en omfattande medlemsundersökning med en mängd olika kategorier som bana, klubbliv, service, restaurang, träning mm. Totalt har enkäten besvarats av 282 personer vilket motsvarar 39% av alla som fick mailet.

Bana 71
Totalpoängen är 1 högre än ifjol.
Ni uppskattar banans layout och skötseln som helhet. Banan är rolig att spela och Fairway är den del som får högst betyg (83). Greenernas jämnhet och rull får 63 poäng vilket är 10 högre än förra året. Något lägre betyg får bunkrarna (46) -9 från ifjol.

Service och upplevelse 78
Totalpoängen är 1 lägre än förra säsongen. Ni gillar att komma till Eksjö Golfklubb (86) och ni tycker att receptionspersonalen ger bra service (91) 4 poäng högre än det nationella genomsnittet. Här finns inget som upplevs riktigt negativt men toalettfaciliteterna kan förbättras (62 mot förra årets 67, nationellt genomsnitt 73). Ni upplever det förhållandevis lätt att få tid på banan. 76% tycker att receptionens öppettider är bra.

Shopen 74
Totalpoängen är 6 bättre än förra året och 1 sämre än nationellt genomsnitt. Ni uppskattar servicen (85) som ligger 3 över nationellt genomsnitt. Utbudet (64) är 11 poäng bättre än förra året och prisnivån (68) ligger 4 högre än förra året.

Mat & Dryck 68
Totalpoängen är 5 högre än förra säsongen och 8 lägre än nationellt genomsnitt. Restaurangens öppettider och miljö får betygen (71) och  matens kvalité (69), prisnivån (56) är 13 under det nationella genomsnittet och 12 lägre än ifjol.

Träningsområden 74
Totalpoängen är samma som förra året och 1 högre än nationellt genomsnitt. På rangen handlar det om att bollarna (75) och målen (68) skulle kunna förbättras även att poängen är okej. Putt- och chipgreen  får ett bra betyg (81) och ligger 3 poäng över nationellt genomsnitt.

Hur ofta använder du klubbens träningsområden (driving range, inspelsgreen, putting green)?
– Mera än två gånger i veckan 16%
– En till två gånger i veckan 41%
-Cirka en gång var 14. dag 22%
-Cirka en gång i månaden 12%
– Mindre än en gång i månaden 5%
– Aldrig 3%
-Vet inte 1%

Medlemskap & avgifter 71
 Totalpoängen är 2 poäng lägre än förra året och 5 lägre än nationellt genomsnitt. Kategorin handlar om vilket värde man får för pengen ni betalar som medlem samt hur väl anpassade våra medlemsformer är baserat på efterfrågan.

En summering av poäng från gäster (37% svarfrekvens):
*Bana 82 poäng 
* Banan var rolig att spela 83 poäng 
*Banan var fin och välskött 81 poäng 
*Service och upplevelse 86 poäng
*
Som gäst känner man sig välkommen 87 poäng
*
Greenfeepris 78 poäng

Stort tack till alla som svarat på årets medlemsundersökning!

Önskar du en mer detaljerad rapport inom ett specifikt område, välkommen in till kansliet.