Smålandsserien – omgång 1 för H70 och H80 inställd !!

Efter SGF:s senaste besked kring tävlingsverksamhet, som bygger på Folkhälsomyndighetens restriktioner, har vi beslutat att ställa in omgång 1 i Smålandsserien för H70 och H80. Vi gör det med hänvisning till att rekommendationen fortfarande är ”stark avrådan från att arrangera tävlingar”. Beslutet innebär att arrangerande klubb inte längre behöver låsa starttider aktuell dag (17 maj). Vi följer utvecklingen och återkommer så snart vi har nya besked. Vår förhoppning är att det ska ske lättnader i restriktionerna som innebär att tävlingsverksamhet tillåts. Men vi skruvar inte upp några förväntningar eftersom läget fortfarande är allvarligt.

Uppdaterat tävlingsprogram publiceras på vår hemsida när förändringar skett. Adressen är www.smalandsgolf.com

Folkhälsomyndighetens restriktioner kvarstår och inga lättnader har kommunicerats. Vi vill understryka, att alla har ett ansvar gentemot aktuella restriktioner. Vi har nämligen nåtts av rykten att det kan förekomma, tävlingsverksamhet bland Oldboys-Veteraner. Vi hoppas att det bara är rykten eftersom det riskerar att äventyra vår möjlighet att överhuvudtaget få spela golf. Vi har ju lyckligtvis under hela pandemin haft privilegiet att få utöva vårt idrott om än med vissa begränsningar. Det vill vi fortsätta med tills dess myndigheterna släpper på restriktionerna.

Mejlet är skickat till klubbar, TKO och lagledare för H70 och H80.