Sommar och höstgreenfee på Skedhult för gäster !!

Gäst på Eksjö GK för endast 2195 kr !!!!

Nu kan du som sommargäst i Eksjö, närboende, eller om du är en av alla våra återkommande gäster till vår fantastiska bana, köpa en greenfee för sommar och höst.

Detta gäller alla dagar i veckan ända till banan stänger för året 2019.

Hur gör jag ?

Kontakta kansliet på 0381-135 25, eller via mail på kansli@eksjogk.se Uppge ditt golfid och att du vill ha en lösa sommar och höstgreenfee så löser vi resten.

Villkor:

Du måste vara fullvärdig medlem i någon annan golfklubb där din årsavgift är minst 4 000 kr.