Lokala regler

LOKALA REGLER EKSJÖ GK 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna
och amatörreglerna samt följande Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid klubbhuset och på hemsidan (www.eksjogk.se). Därutöver
gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild
tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel,
se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Vid spel av hål 2 är vänster sida av hålet, som definieras av vita pinnar, out of bounds.
Dessa vita pinnar är föremål för banans gräns vid spel av hål 2. För alla andra hål, är de oflyttbara
tillverkade föremål.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. De röda pliktområden på hål 8, hål 12 och hål 13 som bara är definierade på en sida sträcker sig
oändligt.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzon/Placeringsmatta hål 6 och 7

1. Om en boll är i pliktområdet på hål 6 och 7, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll
som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags
plikt:

 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • Som ett extra alternativ PLACERA den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen som
  utgörs av den markerade placeringsmattan.
  – En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den placerats (Regel 14.4).
  – Om bollen inte stannar där den placerats (Regel 14.2e).
  – Om bollen först stannar och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om
  inte förskrifterna i någon annan regel gäller.

Droppzonen/placeringsmattan är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel: Allmän plikt enligt 14.7a.

b) Skydd av unga träd

De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger på eller
  vidrör ett sådant träd, eller att ett sådant träd ger störande inverkan på området för spelarens
  avsedda stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving
  finns från ett sådant träd, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 17.1e.
  Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark
under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

5. Om en spelares boll är på spelfältet och det är störande inverkan från synliga trädrötter som är på en del
av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, eller i ruffen till höger om fairway på hål 5, behandlas
trädrötterna som mark under arbete. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Men störande
inverkan föreligger inte om trädrötterna bara ger störande inverkan på spelarens stans.

6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom
sanden.

7. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller
mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara
tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande
av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av
spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.