Lokala regler 2022

Lokala regler Eksjö GK 2022

Tillfällig lokal regel spelförbudszoner och dropprutor 2022

Lokala regler på Eksjö GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kap 1–3 samt följande Lokala regler.

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid klubbhuset och på hemsidan (www.eksjogk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Markeringen av banans gräns mellan hål 2 och hål 8 gäller endast vid spel på hål 2. Vid spel på hål 8 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. Regel 16-3 är då tillämplig.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. De röda pliktområden på hål 8, hål 12 och hål 13 som bara är definierade på en sida är oändliga.

 

 1. Green (Regel 13)
 2. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
  spelaren, klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett löst naturföremål
  (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
  räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Droppzon hål 6 och 7
 3. Om en boll är i pliktområdet på hål 6 och 7, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 7. Om en spelares boll är på spelfältet och det är störande inverkan från synliga trädrötter som är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, eller i ruffen till höger om fairway på hål 5, behandlas trädrötterna som mark under arbete. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Men störande inverkan föreligger inte om trädrötterna bara ger störande inverkan på spelarens stans.
 8. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
 9. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner: Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

 

2022-04-22