Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar i Eksjö Golfklubb

2014  Bertil Wissinger

Bertil Wissinger har under lång tid och på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Eksjö Golfklubbs verk-samhet och utveckling. En eldsjäl som brinner för golfen och som under alla år med oförtrutet engagemang drivit och driver golfens anda vidare.

2014  Pierre Fulke

Pierre Fulke blev Eksjö GK:s förste och – hittills ende – Eksjöspelare, som vunnit tre europatour-tävlingar, 1999 och 2000. Han har också varit med och vunnit 2002 Ryder Cup, samt flera andra internationella tävlingar.

Han har ett genuint golfkunnande, som kommit klubben till godo och har under många år varit en god ambassadör för Eksjö GK.

 

Bertil Wissinger ( 1931-2020 ) Minnesfond

Philip Lindholm (1919–1996) Ordf 1956-1969

Carl Montgomery ( 1912-2004) Sekr 1940-1945